31 oktober 2012

Dick Matena in Theo Thijssen Museum

Op zaterdag 14 juli 2012 was de opening van de tentoonstelling 'Kees ingekaderd. Hoe Dick Matena 'Kees de jongen' verbeeldde' in het Theo Thijssen Museum in Amsterdam. De kleine expositie toonde originele schetsen en uitgewerkte pagina's van Dick Matena en liet de totstandkoming zien van zijn 500 pagina's tellende beeldroman Kees de jongen. Matena was zelf ook aanwezig en na de openingsspeeches (Matena had eerder die dag de herdenkingsbijeenkomst bezocht van Gerrit Komrij) signeerde hij zijn boeken voor het aanwezige publiek. De tentoonstelling duurde tot en met oktober.
(Foto's: Robin Schouten - klik erop voor een groter formaat)
Dick Matena maakt een tekening in het Theo Thijssen Museum. Bovenstaande foto is ook gepubliceerd in het stripinformatieblad Stripschrift nr. 426 (september 2012) bij een artikel over Matena's Kees de jongen.
Foto's: Robin Schouten

Geen opmerkingen: