06 juni 2015

Dick Matena - Grote tentoonstelling in Museum Meermanno


Museum Meermanno | Huis van het boek eert deze zomer striptekenaar Dick Matena (1943) met een grote overzichtstentoonstelling: Dick Matena. Getekend leven (6 juni t/m 27 september 2015)
Deze tentoonstelling laat aan de hand van ruim 200 originele tekeningen en schetsen, boeken en brieven Matena’s veelzijdigheid, zijn ongelooflijk grote productie en zijn vernieuwingsdrift zien.
Dick Matena’s werk varieert van humoristische jeugdstrips tot controversiële strips voor volwassenen. Zijn meest vernieuwende invloed op de stripwereld ligt in zijn bewerkingen van Nederlandstalige literaire meesterwerken.
 
Toonder Studio’s
Matena begon op zeventienjarige leeftijd bij de Toonder Studio’s. Marten Toonder onderkende al snel het talent van Matena en zette hem in voor zijn eigen dagstrips van Heer Bommel. De eerste strip die Matena onder eigen naam publiceerde, was Polletje Pluim. Bij een brand in de jaren zeventig bij de Toonder Studio’s gingen de originele pagina’s van deze strip op twee na verloren. Beide zullen op de expositie te zien zijn. 
De westernstrip Dandy verscheen in Eppo.
Nationale en internationale doorbraak
Vervolgens werkte Matena voor de stripweekbladen Pep, Eppo en Mickey Maandblad, waarvoor hij onder andere De Argonautjes (die momenteel opnieuw worden uitgegeven), Grote Pyr, Dandy en Virl tekende. In de jaren zeventig maakte hij een carrière switch: hij begon realistisch te tekenen, eerst nog voor jeugdbladen, maar al snel voor een volwassen publiek, in tijdschriften als Gummi, Titanic en Comics. Deze strips, o.a. Amen, Mythen en De prediker, betekenden eind jaren zeventig zijn internationale doorbraak in Europa en in de Verenigde Staten, waar zijn werk onder meer werd gepubliceerd in Heavy Metal. In zijn volwassen werk tastte hij de grenzen af van zowel zijn eigen kunnen alsook van normen, waarden en moraal.
Omslagontwerp voor Dik Trom (1993)

Een pagina uit De avonden naar het boek van Reve.
Literaire meesterwerken
In 1988 begon Matena met bewerkingen van jeugdliteratuur. Voorbeelden daarvan zijn Kruimeltje, Dik Trom, Pietje Bell en het onlangs in boekvorm verschenen Afke’s tiental. Hierna richtte hij zich op de literatuur voor volwassenen en vond daarvoor zelfs een nieuw genre uit: een beeldverhaal met daarin de complete tekst van een roman. Als eerste tekende hij op deze wijze De avonden van Reve, gevolgd door klassiekers als Kaas en Het dwaallicht van Elsschot en Kort Amerikaans van Wolkers.
Dick Matena in Leiden, 2004 (Foto: Nelleke de Boorder)
Samensteller van Dick Matena. Getekend leven is de stripjournalist Rob van Eijck. "De tentoonstelling beslaat vijf zalen in Meermanno, bijna de hele benedenverdieping. In de eerste zaal besteden we aandacht aan Dicks jeugd en zijn periode op de Toonder Studio’s. De tweede zaal is gewijd aan zijn werk voor Pep, Eppo en Mickey Maandblad, dus zijn jeugdstrips. In de derde zaal gaat het over zijn vrij kunstenaarschap, d.w.z. zijn experimentele strips uit de jaren zeventig en tachtig, zoals Amen, De Prediker, Lazarus Stone en dergelijke. Dan in zaal vier vooral de jaren negentig, met allerhande gevarieerd werk als Alias Ego, Storm, de biografieën, Rooie Oortjes e.d. en in de vijfde zaal besteden we aandacht aan Dicks literaire werk.
In de tentoonstellingscatalogus is na een inleiding dezelfde volgorde en indeling aangehouden als in het museum, in vijf hoofdstukken. De tekst wordt afgewisseld met een heleboel citaten van Dick uit bestaande interviews zodat hijzelf veel aan het woord komt." 
Er zijn ook fragmenten gebruikt uit de interviews die ik van Matena heb afgenomen voor StripNieuws nr 46, nr. 47 (zie deze link) en Brabant Strip Magazine nr. 191  (zie deze link), allen verschenen in 2012.  

Tentoonstellingsmagazine
Het rijk geïllustreerd magazine (in feite een lijvig boekwerk) dat bij de tentoonstelling is verschenen (tekst: Rob van Eijck) telt 160 pagina's. Te koop voor slechts € 9,95. 

Dick Matena. Getekend leven (6 juni t/m 27 september 2015).

Museum Meermanno | Huis van het boek
Prinsessegracht 30 2514 AP Den Haag
www.meermanno.nl

open: dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur 


Geen opmerkingen: